Selecteer een pagina

MECO-project – 2021-1-LT01-KA220-ADU-000033396

ALGEMENE PRIVACYVERKLARING

Lidi Smart Solutions heeft op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming de verantwoordelijkheid om individuen informatie te verstrekken over hoe wij hun persoonlijke gegevens verwerken. We doen dit op een aantal manieren, waaronder het publiceren van privacyverklaringen. Organisaties noemen ze afwisselend een privacyverklaring, een kennisgeving van eerlijke verwerking of een privacybeleid.

Om ervoor te zorgen dat wij uw persoonsgegevens eerlijk en rechtmatig verwerken, zijn wij verplicht u te informeren:

  • Waarom we uw gegevens verzamelen
  • Hoe het zal worden gebruikt
  • Met wie het wordt gedeeld

We zullen ook uitleggen welke rechten u heeft om te bepalen hoe we uw informatie gebruiken en hoe u ons kunt informeren over uw wensen. Lidi Smart Solutions zal het Privacybeleid beschikbaar stellen via de website en op het moment dat we om persoonsgegevens vragen.

Gegevensbeheerder

De gegevensbeheerder Lidi Smart Solutions. Wilt u meer informatie over hoe Lidi Smart Solutions uw persoonsgegevens gebruikt, neem dan contact op met de Autoriteit Persoonsgegevens of neem contact op met Lidi Smart Solutions: e-mail: info@lidi-smart-solutions.com.

Lidi Smart Solutions coördineert ook de reactie op personen die hun rechten op grond van de wetgeving doen gelden. Neem dan in eerste instantie contact op met Lidi Smart Solutions.

Uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens

Privacyverklaringen en/of toestemming

U heeft het recht om informatie te ontvangen over hoe en waarom wij uw persoonsgegevens verwerken. Wanneer u de keuze heeft om te bepalen hoe uw persoonlijke gegevens zullen worden gebruikt, zullen wij u om toestemming vragen. Wanneer u geen keuze heeft (bijvoorbeeld wanneer wij wettelijk verplicht zijn om de persoonsgegevens te verwerken), zullen wij u een privacyverklaring verstrekken. Een privacyverklaring is een mondelinge of schriftelijke verklaring waarin wordt uitgelegd hoe we persoonlijke gegevens gebruiken.
Telkens wanneer u uw toestemming geeft voor de verwerking van uw persoonsgegevens, krijgt u het recht om die toestemming op elk moment in te trekken. Als het intrekken van toestemming gevolgen heeft voor de diensten die we kunnen leveren, wordt dit aan u uitgelegd, zodat u kunt bepalen of dit de juiste beslissing voor u is.

Toegang tot uw persoonlijke gegevens

U heeft het recht om te horen of wij uw persoonsgegevens verwerken en, zo ja, om daar een kopie van te krijgen. Dit staat bekend als het inzagerecht. Meer informatie over dit recht vindt u op https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl.

Recht op rectificatie

Als u van mening bent dat de persoonlijke gegevens die wij over u hebben onjuist zijn, neem dan contact met ons op en wij zullen dit onderzoeken. U kunt ons ook verzoeken om onvolledige gegevens aan te vullen.

Zodra we hebben bepaald wat we gaan doen, nemen we contact met je op om je dit te laten weten.

Recht op verwijdering

U kunt ons vragen om uw persoonsgegevens te wissen in elk van de volgende omstandigheden:
• We hebben de persoonsgegevens niet meer nodig voor het doel waarvoor ze oorspronkelijk zijn verzameld
• U trekt uw toestemming in en er is geen andere rechtsgrond voor de verwerking
• U maakt bezwaar tegen de verwerking en er zijn geen doorslaggevende legitieme gronden voor de verwerking
• De persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt
• De persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een wettelijke verplichting
• De persoonsgegevens zijn verzameld in verband met het aanbod van diensten van de informatiemaatschappij (diensten van de informatiemaatschappij zijn onlinediensten zoals bankieren of sociale-mediasites).
Zodra we hebben vastgesteld of we de persoonsgegevens zullen wissen, nemen we contact met je op om je dit te laten weten.

Recht op beperking van verwerking


U kunt ons vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken in de volgende omstandigheden:

• U meent dat de gegevens onjuist zijn en u wilt dat wij de verwerking beperken totdat we hebben vastgesteld of de gegevens inderdaad onjuist zijn
• De verwerking is onwettig en u wilt dat wij de verwerking beperken in plaats van wissen
• We hebben de gegevens niet langer nodig voor het doel waarvoor we ze oorspronkelijk hebben verzameld, maar u hebt ze nodig om een rechtsvordering in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen en
• U heeft bezwaar gemaakt tegen de verwerking en u wilt dat wij de verwerking beperken totdat we hebben vastgesteld of onze legitieme belangen bij het verwerken van de gegevens zwaarder wegen dan uw bezwaar.
Zodra we hebben bepaald hoe we voorstellen de verwerking van de gegevens te beperken, nemen we contact met u op om dit met u te bespreken en waar mogelijk overeen te komen.

Behoud

Lidi Smart Solutions en het MECO Consortium bewaren persoonsgegevens tot 5 jaar na het einde van het project.

Een klacht indienen

Als u ontevreden bent over de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken, vragen wij u ons dit te laten weten, zodat wij kunnen proberen dit recht te zetten. Mochten wij er niet uitkomen naar uw tevredenheid, dan kunt u de zaak voorleggen aan Lidi Smart Solutions of aan https://autoriteitpersoonsgegevens.nl.