MECO Project – KA220-ADU-DF4EF52A

BENDROJI PRIVATUMO POLITIKA

Pagal duomenų apsaugos teisės aktus “Lidi Smart Solutions” privalo suteikti asmenims informaciją apie tai, kaip tvarkome jų asmens duomenis. Tai darome keliais būdais. Vienas iš jų – skelbiame privatumo pranešimus. Organizacijos juos įvairiai vadina: “privatumo pareiškimu”, “sąžiningo duomenų tvarkymo pranešimu” arba “privatumo politika”.

Siekdami užtikrinti, kad jūsų asmens duomenis tvarkytume sąžiningai ir teisėtai, privalome jus informuoti:

– Kodėl renkame jūsų duomenis;

– Kaip jie bus naudojami;

– Su kuo jais bus dalijamasi.

Taip pat paaiškinsime, kokias teises turite kontroliuoti, kaip naudojame jūsų informaciją, ir kaip informuoti mus apie savo pageidavimus. Su privatumo politika “Lidi Smart Solutions” supažindins interneto svetainėje ir tuo metu, kai prašysime pateikti asmens duomenis.

Duomenų valdytojas

Duomenų valdytojas yra “Lidi Smart Solutions”. Jei norite gauti daugiau informacijos apie tai, kaip “Lidi Smart Solutions” naudoja jūsų asmens duomenis, apsilankykite Nyderlandų nacionalinėje duomenų apsaugos agentūroje arba kreipkitės į “Lidi Smart Solutions” el. paštu: info@lidi-smart-solutions.com.

“Lidi Smart Solutions” taip pat koordinuoja atsakymą asmenims, kurie gina savo teises pagal teisės aktus. Pirmiausia kreipkitės į “Lidi Smart Solutions”.

“Jūsų teisės, susijusios su jūsų asmens duomenimis

Privatumo pranešimai ir (arba) sutikimas

Turite teisę gauti informaciją apie tai, kaip ir kodėl tvarkome jūsų asmens duomenis. Ten, kur reikės pasirinkti, kaip bus naudojami jūsų asmens duomenys, paprašysime jūsų sutikimo. Kai neturite pasirinkimo (pavyzdžiui, kai turime teisinę prievolę tvarkyti asmens duomenis), pateiksime jums pranešimą apie privatumą. Privatumo pranešimas – tai žodinis arba rašytinis pareiškimas, kuriame paaiškinama, kaip naudojame asmens duomenis.

Kai duodate sutikimą tvarkyti savo asmens duomenis, gaunate teisę bet kada atšaukti šį sutikimą. Jei sutikimo atšaukimas turės įtakos mūsų teikiamoms paslaugoms, jums tai bus paaiškinta, kad galėtumėte nuspręsti, ar tai jums tinkamas sprendimas.”

Prieiga prie jūsų asmens duomenų

Turite teisę sužinoti, ar tvarkome jūsų asmens duomenis, ir, jei taip, gauti jų kopiją. Tai vadinama subjekto teise susipažinti su duomenimis. Daugiau informacijos apie šią teisę rasite svetainėje https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/en.

Teisė į ištaisymą

Jei manote, kad mūsų turimi jūsų asmens duomenys yra netikslūs, susisiekite su mumis ir mes juos pataisysime. Taip pat galite paprašyti, kad papildytume visus neišsamius duomenis.

Nusprendę, ką darysime, susisieksime su jumis ir pranešime.

Teisė į ištrynimą

Galite paprašyti mūsų ištrinti jūsų asmens duomenis bet kuriuo iš toliau nurodytų atvejų:

– Mums nebereikia asmens duomenų tuo tikslu, kuriuo jie buvo surinkti iš pradžių;

– Atšaukėte savo sutikimą ir nėra kito teisinio pagrindo tvarkyti duomenis;

– Jūs prieštaraujate duomenų tvarkymui ir nėra viršesnių teisėtų priežasčių tvarkyti duomenis;

– Asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai;

– Asmens duomenys turi būti ištrinti siekiant įvykdyti teisinę prievolę;

– Asmens duomenys buvo surinkti dėl informacinės visuomenės paslaugų siūlymo (informacinės visuomenės paslaugos – tai internetinės paslaugos, pavyzdžiui, bankininkystės ar socialinės žiniasklaidos svetainės).

Jei nuspręsime, kad asmens duomenis ištrinsime, susisieksime su jumis ir pranešime apie tai.

Teisė apriboti duomenų tvarkymą

Galite paprašyti mūsų apriboti jūsų asmens duomenų tvarkymą šiomis aplinkybėmis:

– Jūs manote, kad duomenys yra netikslūs, ir norite, kad apribotume jų tvarkymą, kol nustatysime, ar jie iš tiesų yra netikslūs.

– Duomenų tvarkymas yra neteisėtas ir norite, kad mes apribotume duomenų tvarkymą, o ne juos ištrintume.

– Mums nebereikia duomenų tuo tikslu, kuriuo juos surinkome iš pradžių, bet jums jų reikia, kad galėtumėte pareikšti, vykdyti ar apginti teisinį reikalavimą.

– Jūs prieštaraujate duomenų tvarkymui ir norite, kad apribotume duomenų tvarkymą, kol nustatysime, ar mūsų teisėti interesai tvarkyti duomenis yra svarbesni už jūsų prieštaravimą.

Kai nustatysime, kaip siūlome apriboti duomenų tvarkymą, susisieksime su jumis, kad tai aptartume ir, jei įmanoma, suderintume su jumis.

Duomenų saugojimas

“Lidi Smart Solutions” ir MECO konsorciumas saugos asmens duomenis 5 metus po projekto pabaigos.

Skundo pateikimas

Jei esate nepatenkinti tuo, kaip mes tvarkome jūsų asmens duomenis, prašome pranešti mums apie tai, kad galėtume pasistengti viską ištaisyti. Jei negalime išspręsti problemų taip, kad tai jus tenkintų, galite kreiptis į “Lidi Smart Solutions” arba adresu https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/en.