Изберете страница

“Проект MECO – 2021-1-LT01-KA220-ADU-000033396

ОБЩА ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Съгласно законодателството за защита на личните данни Lidi Smart Solutions има задължението да предоставя на лицата информация за това как обработваме техните лични данни. Ние правим това по няколко начина, един от които е публикуването на известия за поверителност. Организациите ги наричат по различен начин декларация за поверителност, известие за добросъвестна обработка или политика за поверителност.

За да гарантираме, че обработваме Вашите лични данни честно и законосъобразно, сме длъжни да Ви информираме:

– Защо събираме вашите данни

– Как ще ги използваме

– С кого ще бъдат споделени

Също така ще обясним какви права имате, за да контролирате начина, по който използваме информацията ви, и как да ни информирате за желанията си.  Lidi Smart Solutions ще направи Политиката за поверителност достъпна чрез уебсайта и в момента, в който поискаме лични данни.”

Администратор на данни

Администраторът на данни Lidi Smart Solutions. Ако желаете да получите повече информация за това как Lidi Smart Solutions използва вашите лични данни, моля, вижте Националната агенция за защита на данните на Нидерландия или се свържете с Lidi Smart Solutions: електронна поща: info@lidi-smart-solutions.com.

Lidi Smart Solutions също така координира отговора на лица, които предявяват правата си съгласно законодателството. Моля, свържете се с Lidi Smart Solutions на първа инстанция.

Вашите права във връзка с личните ви данни

Уведомления за поверителност и/или съгласие

Имате право да ви бъде предоставена информация за това как и защо обработваме вашите лични данни. Когато имате възможност да определите как ще бъдат използвани личните Ви данни, ще поискаме Вашето съгласие. Когато нямате възможност за избор (например, когато имаме законово задължение да обработваме личните данни), ще ви предоставим уведомление за поверителност. Уведомлението за поверителност е устно или писмено изявление, което обяснява как използваме личните данни.

Винаги, когато давате съгласието си за обработване на личните ви данни, получавате правото да оттеглите това съгласие по всяко време. Когато оттеглянето на съгласието ще окаже въздействие върху услугите, които можем да предоставим, това ще ви бъде обяснено, за да можете да прецените дали това е правилното решение за вас.

Вашите права във връзка с личните ви данни

Уведомления за поверителност и/или съгласие

Имате право да ви бъде предоставена информация за това как и защо обработваме вашите лични данни. Когато имате възможност да определите как ще бъдат използвани личните Ви данни, ще поискаме Вашето съгласие. Когато нямате възможност за избор (например, когато имаме законово задължение да обработваме личните данни), ще ви предоставим уведомление за поверителност. Уведомлението за поверителност е устно или писмено изявление, което обяснява как използваме личните данни.

Винаги, когато давате съгласието си за обработване на личните ви данни, получавате правото да оттеглите това съгласие по всяко време. Когато оттеглянето на съгласието ще окаже въздействие върху услугите, които можем да предоставим, това ще ви бъде обяснено, за да можете да прецените дали това е правилното решение за вас.

Достъп до личните ви данни

Имате право да бъдете информирани дали обработваме вашите лични данни и, ако това е така, да получите копие от тях. Това е известно като право на достъп на субекта. Можете да научите повече за това право на адрес https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/en.

Право на коригиране

Ако смятате, че личните данни, които съхраняваме за Вас, са неточни, моля, свържете се с нас и ние ще ги проучим. Можете също така да поискате да попълним всички непълни данни.

След като определим какво ще направим, ще се свържем с Вас, за да Ви уведомим.

Право на изтриване

Можете да поискате от нас да изтрием личните ви данни при някое от следните обстоятелства:

  • Вече не се нуждаем от личните данни за целта, за която са били първоначално събрани
  • Оттегляте съгласието си и няма друго правно основание за обработката
  • Възразявате срещу обработката и нямаме надделяващи законни основания за обработката
  • Личните данни са били обработени незаконно
  • Личните данни трябва да бъдат изтрити, за да се спази правно задължение
  • Личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество (услугите на информационното общество са онлайн услуги като банкиране или сайтове на социални медии).

След като определим дали ще изтрием личните данни, ще се свържем с вас, за да ви уведомим.

Право на ограничаване на обработката

Можете да поискате от нас да ограничим обработката на вашите лични данни при следните обстоятелства:

– Смятате, че данните са неточни, и искате да ограничим обработката им, докато установим дали те наистина са неточни

– Обработката е незаконна и искате да ограничим обработката, а не да я изтрием

– Вече не се нуждаем от данните за целта, за която първоначално сме ги събрали, но те са ви необходими, за да установите, упражните или защитите правен иск и

– Възразили сте срещу обработката и искате да ограничим обработката, докато определим дали законните ни интереси за обработване на данните имат предимство пред вашето възражение.

След като определим начина, по който предлагаме да ограничим обработването на данните, ще се свържем с Вас, за да го обсъдим и, когато е възможно, да го съгласуваме с Вас.

Задържане

Lidi Smart Solutions и партньорския консорциум МЕСО съхраняват лични данни в продължение на 5 години след края на проекта.

Подаване на жалба

Ако не сте доволни от начина, по който обработваме вашите лични данни, молим ви да ни уведомите, за да се опитаме да поправим нещата. Ако не сме в състояние да разрешим проблемите по удовлетворителен за Вас начин, можете да отнесете въпроса към Lidi Smart Solutions или към https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/en.